Informuję, iż do 7.06.2020r., w uzgodnieniu z organem nadzorującym oraz prowadzącym (pisma nr DZSS.KA.7.17.2020 z dn. 21.05.2020 r., DZSS.KA. 701.3.2020 r. z dnia 21.05.2020r.), w Dolnośląskim Zespole Szkół Specjalnych w Miliczu, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Drodzy uczniowie i uczennice naszej szkoły!

            Jak wiecie, przeżywamy obecnie nowy i trudny dla nas wszystkich czas. Szkoły i inne palcówki oświatowe zostały zamknięte, aby uchronić nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież przed zachorowaniem.

            Szkoły zostały zamknięte, ograniczono ilość kontaktów, ale przecież człowiek to nie tylko ciało, ale także serce, umysł, duch. To wszystko zostaje wolne. Dlatego chcemy, mimo tej specyficznej sytuacji, być przy Was i dalej pomagać Wam we wzroście, rozumieniu świata, innych i siebie.

         

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły zapisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Technologia informatyczna wykorzystywana jest również na zajęciach wychowania fizycznego. Przykładem takich zajęć może być np. gimnastyka. Tablica aktywna, na której wyświetlamy film w prosty sposób pozwoli nam wytłumaczyć sekwencje ruchu klatka po klatce. Dzięki temu nauczyciel może przedstawić skomplikowany układ i podzielić go na części.