Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły zapisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Technologia informatyczna wykorzystywana jest również na zajęciach wychowania fizycznego. Przykładem takich zajęć może być np. gimnastyka. Tablica aktywna, na której wyświetlamy film w prosty sposób pozwoli nam wytłumaczyć sekwencje ruchu klatka po klatce. Dzięki temu nauczyciel może przedstawić skomplikowany układ i podzielić go na części.