Witaj Maj ! Trzeci Maj, u Polaków błogi raj ! Święto Konstytycji 3 Maja uczniowie naszej szkoły upamiętnili nie tylko plastycznie, ale również muzycznie, śpiewając pieśni patriotyczne, które przypominały nam dzień uchwalenia Konstytucji oraz inne, ważne dla nas - Polaków, wydarzenia. Naszym głosom towarzyszyły dźwięki altówki i pianina.