AKTYWNA TABLICA

(program rządowy na lata 2017-2019)

www.aktywna-tablica.info

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od października 2019 r.

Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. W ramach programu nasza szkoła wzbogaciła się o dwa 65 - calowe, nowoczesne monitory interaktywne, które powodują, że lekcje są ciekawsze a metody pracy nowoczesne i skuteczne.

Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

Plan działań w ramach projektu „Aktywna tablica”

rok szkolny 219/20

Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

Działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Wyznaczenie szkolnego                e-koordynatora ( którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole)

Powołanie Pana Huberta Pietrzaka na szkolnego koordynatora

Wrzesień 2019 rok

Udział przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

Uzyskane certyfikaty

W ciągu roku

Umieszczanie na stronie internetowej szkoły linków do stron i materiałów edukacyjnych, które mają służyć nauczycielom

Linki na stronie szkoły

www.zssmilicz.cba.pl w zakładce Aktywna tablica

Na bieżąco w ciągu roku

Umożliwienie uczniom                     w danej klasie wykorzystywania monitora na zajęciach edukacyjnych

Sale lekcyjne wyposażone              w monitor interaktywny

Na bieżąco w ciągu roku

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych

Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne dzięki programowi „Aktywna tablica”.

Przygotowanie przez nauczycieli ćwiczeń interaktywnych

Na bieżące w ciągu roku

Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK

Wrzesień/ czerwiec

Udostępnienie i wymiana

w ramach międzyszkolnej sieci współpracy scenariuszy zajęć z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk

Umieszczanie niektórych wypracowanych materiałów na mobilnej platformie edukacyjnej

W ciągu roku

Opracowanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem TIK             i stworzenie bazy szkolnej               z opracowanymi materiałami

Stworzenie bazy szkolnej                   z materiałami nauczycieli, umieszczanie niektórych wypracowanych materiałów na szkolnej stronie internetowej.

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie „ Aktywna tablica” opracuje co najmniej jeden scenariusz

Październik 2019/maj 2020

Ewaluacja programu

Czerwiec 2020 rok