2 września 2019 rozpoczęliśmy nowy  rok szkolny  apelem poświęconym  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia września 1939 roku, odczytali wiersze polskich poetów, wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni z okresu II wojny.

Apel miał upamiętnić żołnierzy walczących o Polskę a także ludność cywilną, która cierpiała z powodu agresji nazistowskich Niemiec. Chcieliśmy także zwrócić uwagę na to, jaką wartością jest pokój i współpraca między narodami