30 maja w naszej szkole odbyła się kolejna, coroczna edycja Dnia Bliskiej Osoby. Hasłem tego wydarzenia była krótka ale jakże prawdziwa w wypadku naszych uczniów sentencja ,, łączy nas pasja”. Uroczystość swą obecnością i występem uświetniła światowej sławy śpiewaczka klasyczna - Jadwiga Teresa Stępień przybyła wraz z mamę panią Stanisławą, która to z kolejo całe życie niosła pomoc innym wykonując zawód pielęgniarki. Ten wyjątkowy dzień we współpracy przygotowały nauczycielki będące zarazem wychowawczyniami zajęć popołudniowych: pani Katarzyna Wołoszyn - odpowiedzialna za część plastyczną oraz pani Agnieszka Dwojak - odpowiedzialna za oprawę muzyczną uroczystości. Najważniejsi jednak tego dnia byli uczniowie, którzy mieli okazję zaprezentować się podczas wspaniałego koncertu oraz wystawy prac plastycznych dla pacjentów i personelu medycznego oddziałów psychiatrii Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.