1 września spotkaliśmy się z naszymi uczniami na inauguracji roku szkolnego. Przypomnieliśmy o wydarzeniach z 1939, gdy Niemcy zaatakowały nasz kraj i rozpoczęła się II wojna światowa. Od czwartku z nowymi siłami i pełni zapału wracamy do nauki.

Dzień Dziecka w naszej szkole rozpoczął się od zaprojektowania oraz wykonania dekoracji i muralu w korytarzu szkoły. Prace nad wykonaniem dekoracji rozpoczęły się już kilka dni przed planowanym Świętem Dzieci. Samo święto rozpoczęło zorganizowaniem warsztatów plastycznych z wykorzystaniem gliny. Uczniowie podczas pracy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami manualnymi oraz kreatywnością. Dzięki tym zaletom powstały wyjątkowe prace, które w tej chwili zdobią wnętrze szkoły. Preludium do warsztatów była opowieść o tradycji kaflarstwa na terenie Doliny Baryczy, czego dowodem była forma do gliny wykonana z pięknego, oryginalnie pochodzącego z tych okolic secesyjnego, szamotowego kafla piecowego. Praca z gliną była tak absorbująca, że trudno było ją zakończyć, dlatego zajęcia były kontynuowane jeszcze po południu, aż do wyczerpania zapasów gliny.

 

Glina jest jak dziecko, wdzięczna, plastyczna, chętna do pracy ale i kapryśna dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania, mnóstwa pracy cierpliwości, zaangażowania i dużo serca/ miłości! Tylko w odpowiednich rękach przyjmuje pożądany kształt i pozwala w pełni zaprezentować swoje niepowtarzalne walory, by wreszcie stać się dziełem na miarę oczekiwań twórcy a czasem nawet ponad nie. Uczniowie naszej szkoły są godni tak trudnego przeciwnika i pod okiem Pani Kasi na warsztatach z gliny stworzyli wyjątkowe prace. Preludium do warsztatów była opowieść o tradycji kaflarstwa na terenie Doliny Baryczy, czego dowodem była forma do gliny wykonana z pięknego, oryginalnie pochodzącego z tych okolic secesyjnego szamotowego kafla piecowego.

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

 

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.

Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

Broszura - Dzieci w wirtualnej sieci

Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym  Szpitalu w Miliczu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywraca funkcjonowanie szkoły w zakresie dydaktycznym i wychowawczym  od 16.11.2020r. do 29.11.2020r.

           Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Hanna Zaczyk-Lindner

Dyrektor DZSS Milicz